Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”
|

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Uczniowie bardzo często traktują popełnienie błędu jako porażkę, boją się podejść do tablicy z obawy przed kompromitacją lub nie zgłaszają się do odpowiedzi, chociaż znają poprawną odpowiedź. Otrzymanie niskiego stopnia skutkuje obniżoną samooceną, brakiem motywacji do nauki, a ostatecznie – wypaleniem uczniowskim czy depresją. Chociaż coraz więcej mówi się o indywidualizacji nauczania, (d)ocenianiu, ocenianiu kształtującym, …