|

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Uczniowie bardzo często traktują popełnienie błędu jako porażkę, boją się podejść do tablicy z obawy przed kompromitacją lub nie zgłaszają się do odpowiedzi, chociaż znają poprawną odpowiedź. Otrzymanie niskiego stopnia skutkuje obniżoną samooceną, brakiem motywacji do nauki, a ostatecznie – wypaleniem uczniowskim czy depresją. Chociaż coraz więcej mówi się o indywidualizacji nauczania, (d)ocenianiu, ocenianiu kształtującym,  w szkołach nadal panuje tzw. „ocenoza”, która klasyfikuje uczniów na „lepszych” i „gorszych”.

W życiu nie ma błędów, są tylko lekcje. Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie, jest tylko okazja, żeby się rozwijać, uczyć i czynić postępy na drodze samodoskonalenia

Robin S. Sharma

O PROJEKCIE

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą” to inicjatywa skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli. Jej założeniem jest zmiana perspektywy nauczania i uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie błędów jako nieodłącznej części procesu edukacyjnego. Oparta jest ona na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, by się rozwijać.

CELE KAMPANII

 • promowanie pozytywnego wartościowania błędów: dążenie do zmiany spojrzenia nauczycieli, uczniów i rodziców na błędy, ukazując je jako naturalną część procesu nauki i niezbędny element rozwoju;
 • rozwój umiejętności krytycznego myślenia: poprzez analizę błędów, uczestnicy projektu rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, autorefleksji;
 • tworzenie przestrzeni bezpiecznej dla błędów: propagowanie atmosfery otwartości, w której uczniowie i nauczyciele czują się komfortowo, przyznając się do błędów, co prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji i współpracy;
 • ograniczenie oceniania wyrażonego stopniem na rzecz informacji zwrotnej: zwiększenie roli informacji zwrotnej jako głównego narzędzia wspierającego rozwój uczniów;
 • podnoszenie samooceny i poprawa umiejętności samoregulacji: rozwijanie umiejętności samooceny i samoregulacji u uczniów, aby umożliwić im bardziej świadome zarządzanie własnym procesem nauki;
 • rozwijanie umiejętności uczenia się: promowanie kształcenia uczniów w zakresie metod uczenia się oraz korzystania z błędów jako narzędzia edukacyjnego.

PATRONAT HONOROWY

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak

Fundacja Dobra Porażka

PARTNER KAMPANII

Wiosna Edukacji

AMBASADORZY

Jarek Łojewski – porażkolog, założyciel Fundacji Dobra Porażka, autor metody Failess (wyciąganie i wdrażanie nauk z przeżytych niepowodzeń i błędów) oraz kart Failowship (uczących dobrego rozmawiania o błędach i porażkach). Opracował ponad 20 autorskich warsztatów z obszarów zarządzania kompetencjami zawodowymi, porażkologii, różnych aspektów prowadzenia projektów oraz budowania relacji IT i „reszta świata”. Organizator Dnia Porażki, wykładowca, coach biznesowy, mentor, trener, doradca i mówca.

Jakub Tylman – pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych, inspirujący swą kreatywnością twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych oraz nieszablonowych rozwiązań w edukacji. Z pasją zmienia polską szkołę, a „niemożliwe” dla niego nie istnieje. Autor edukacyjnych książek dla dzieci oraz książki dla nauczycieli i rodziców pt. „Jak pokolorować szkołę”. Inicjator ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoły bez zadań domowych” i akcji „kolorowe świadectwa”. Członek Rady programowej fundacji „Teach for Poland”. Ambasador programów edukacyjnych Be.Net, Be.Eco i Błędy Kształcą. Publicysta i ekspert w zakresie edukacji w prasie, radiu i telewizji. Laureat nagrody imienia Ireny Sendlerowej „Za naprawienie świata”, wyróżniony Nagrodą im. Janusza Korczaka oraz w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022, a także Zwycięzca Plebiscytu Radiowej Czwórki NIEPRZECIĘTNI. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, Laureat nagrody niezależnego jury i nagrody publiczności w I edycji ogólnopolskiego konkursu eduSensus Education Awards – tytuł Pedagog Roku.

Maciek Cichocki – storyteller, podcaster, trener. W Opowiedz.to tworzy i opowiada historie, które dają do myślenia. Projektuje narracje, które wspierają zmiany, skłaniają do refleksji, pomagają osiągnąć cel i kreować odczucia klientów. Opowiadanie towarzyszy mu od zawsze. Od 18 lat to jego sposób na życie.
Prywatnie ojciec, ojczym, mąż i rowerowy szwendacz.

Anna Kędzierska – ekspertka wystąpień publicznych, psycholog, trenerka biznesu.
W opowiedz.to tworzy komunikację wspartą odręcznymi wizualizacjami. Uczy, jak mówić do ludzi, o ludziach i po ludzku. Pewnie, w zgodzie ze sobą i bez zbędnego stresu. Na koncie ma 9 lat współpracy z mediami jako komentatorka wydarzeń i zjawisk dnia codziennego. Szkoli z wystąpień publicznych od końca XX wieku.
Prywatnie mama, żona i autorka Obrazków do Myślenia.

Anna Konarzewska – edukatorka, tutorka i polonistka, wychowawczyni. Należała do grupy Superbelfrów RP. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel Roku” oraz Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. w 2021 roku, nominowana do Nagrody im. Janusza Korczaka. Blogerka „Być nauczycielem…” Autorka książek: „Być (nie)zwykłym wychowawcą” (2019) oraz „(Nie)zwykłych spotkań. Wokół godzin wychowawczych” (2022).

Przemek Staroń – psycholog, wykładowca, trener i edukator, autor bestsellerowej serii “Szkoła bohaterek i bohaterów”. Nagrodzony przez Komisję Europejską twórca Zakonu Feniksa, tutor ponad 50 olimpijczyków z filozofii. Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050. Twórca #utrzy, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” i konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, zasiada w Radzie Eksperckiej infuture.institute Natalii Hatalskiej oraz w Radzie Mentorskiej Funduszu Stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski, ambasador Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, programów Fundacji Digital University: Be. Eco i Be. Net

Marta Młyńska – germanistka, trenerka, szkoleniowczyni, edukatorka, coachka, twórczyni kreatywnych warsztatów i szkoleń, wykładowczyni, pasjonatka ludzi i rozwoju osobistego, studentka psychologii, Członkini Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050, finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018, nagrała podcasty na aplikację Diet & Training by Ann Anny Lewandowskiej, stypendystka Goethe Institut w Warszawie, autorka wielu publikacji, materiałów dydaktycznych i autorskich kursów, ambasadorka Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, programów Fundacji Digital University: Be. Eco i Be. Net

Agnieszka Jankowiak-Maik aka Babka od histy – Agnieszka Jankowiak-Maik – Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, doktorka nauk humanistycznych, publicystka i aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako Babka od histy. Autorka książki “Historia, której nie było”. Laureatka XIV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, „Medalu Wolności Słowa” Grand Press w kategorii „Obywatel(ka)” oraz tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021. Absolwentka International Visitor Leadership Program. Wiceprezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Promotorka nowoczesnych metod nauczania, społeczeństwa obywatelskiego i kobiecej strony historii.

Janek Jackowicz-Korczyński – z wykształcenia filozof, weteran wprowadzania nowych technologii i Internetu do edukacji. Nadal czynny zawodowo nauczyciel i działacz społeczny.
Wcześniej bibliotekarz i programista (Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Gdańska PAN), autor cyfrowej obsługi katalogu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, współtwórca bibliografii cyfrowej Project Judaica UJ oraz cyfrowej współpracy bibliotek wojewódzkich w Polsce. Wprowadzał jako konsultant informatyki w CEN w Gdańsku (1982-1995) Internet w szkołach województwa gdańskiego (pomorskiego). Członek zespołu zadaniowego programu Interkl@sa oraz Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministerstwie Kultury, ekspert w European Schoolnet i współzałożyciel europejskiej fundacji ENSIL (European Network for School Libraries & information Literacy). Wykładowca programowania sieciowego w szkołach policealnych Combidata Poland Sopot oraz Cosinus Gdańsk. Od 2003 roku aktywny nauczyciel i edukator (między innymi instruktor kreatywnych obozów młodzieżowych INTERKAMP BTA Kompas.
Całe swoje życie zawodowe poświęcił idei wdrażania nowych technologii dla osobistego, rozwoju. Od 2007 r. prowadzi swoją dziennikarską autorską innowację pedagogiczną w VI LO w Gdańsku metodą uczenia się przez działanie (learning by doing) oraz młodzieżowe radio Internetowe: MŁODZI – WOLNI (Radiowe Studio Piosenki przy szkolnym studiu radiowym).
Kanał wszystkich realizowanych projektów ma YOUTUBE.
Od kilku lat wydaje razem z młodzieżową redakcją internetowy Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI , którego celem jest promowanie młodych, pozytywnych, kreatywnych, solidarnych. Miesięcznik promuje młodych przez współobecność wśród autorów miesięcznika dorosłych, uznanych już autorytetów. Nobilituje to młodych twórców i jest dodatkowym motywatorem rozwijania swojej kreatywności.
Informatyk, ale bardziej HUMANISTA. Stąd specjalna troska o młodzież uzdolnioną artystycznie i literacko. Pełni rolę eksperta i współadministratora sieciowej grupy poetyckiej Cafe Poetica. Od ośmiu lat jest też współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa na Opowiadanie Młodzieży. Poznanym w konkursie młodym twórcom redakcja miesięcznika oferuje dalszą opiekę i promocję. Przy miesięczniku działa również wydawnictwo wydające drukiem debiuty literackie.
Jest wielkim fanem wykorzystywania narzędzi Internetowych dla osobistego oraz społecznego rozwoju metodą współdzielenia się (Creative Commons). Od kilkunastu lat jest aktywnym członkiem grupy Superbelfrzy RP, Eduzmieniacze.

Irmina Żarska – twórczyni, opiekunka i wykładowczyni kierunku „Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem” w Akademii Ateneum w Gdańsku, doradca metodyczny w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, nauczycielka języka polskiego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi. Ambasadorka Wiosny Edukacji i fundacji „Kosmos dla Dziewczynek”. Autorka artykułów metodycznych, pomocy dydaktycznych, innowacji i różnych inicjatyw edukacyjnych. Prowadząca stronę „Irmina Żarska – Rysunkowy język polski”. Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2021. Laureatka „Listy 100” za rok 2023.

Dorota Kujawa-Weinke – trenerka, edukatorka, autorka kursów, warsztatów i szkoleń z dziedziny uczenia, oceniania, motywacji, komunikacji i pracy z błędem nauczycielka z 17-letnim stażem, mentorka nauczycieli i dyrektorów. Otrzymała tytuł Edukatora Roku 2020.

Mariola Kędzierska – Polonistka z ponadtrzydziestoletnim stażem, trenerka liderów edukacji, trenerka „Kreatywnego Umysłu”, liderka oceniania kształtującego w szkole, ambasadorka Wiosny Edukacji, współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach i kongresach, realizatorka licznych projektów edukacyjnych. 
 Powód do dumy: Praca bez ocen cyfrowych, zgodna z ideą oceniania kształtującego według programu autorskiego z języka polskiego „Uwolnij umysł” dla II etapu edukacyjnego. Pracę z uczniami opisuję na blogu „Nieidealna polonistka” – oraz w postach na Facebooku i Instagramie pod tą samą nazwą.

Agata Karolczyk-Kozyra – dyrektor szkoły oraz dyplomowana nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, trener szkoleniowiec, edukator, coach. W zawodzie od 2001 roku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonatka nauczania aktywnego zgodnego z ideami Konfucjusza i poglądami Janusza Korczaka. Stale się dokształcająca, kreatywna i poszukująca nowych wyzwań oraz rozwiązań. Zafascynowana wykorzystywaniem zagadnień biznesowych w edukacji i zarzadzaniu szkołą. Zwolenniczka szkoły relacyjnej, w której każdy członek społeczności jest ważny. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wskazywanie im przydatności zdobywanej wiedzy i umiejętności w przyszłym życiu. Współpracuje z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli z całego kraju. Autorka bloga edukacyjnego „Kreatywny polonista”. Prelegentka podczas wielu ogólnopolskich konferencji i spotkań metodycznych. Ambasadorka programu „Wiosna Edukacji”. OSEHero. Microsoft Innovative Educator Expert oraz Microsoft Innovative Eduacator Master Trainer 2020/2021 i 2021/2022. Ambasador Wakelet. Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiej „Maturnocki” Online. Finalistka ogólnopolskich konkursów „EDUINSPIRATOR”, „NAUCZYCIEL JUTRA” i „NAUCZYCIEL ROKU” 2021. Współautorka podręczników do języka polskiego dla szkoły podstawowej „ZamieńMy słowo”.

Aleksandra Biela i Kinga Łusiewicz – nauczycielki języka polskiego i wychowawczynie w szkole podstawowej. Aleksandra jest także nauczycielką bibliotekarką, Kinga zaś nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie. Wspólnie prowadzą Stację Polonistyczną – miejsce, w którym dzielą się swoimi pomysłami, starają się inspirować nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców. Ambasadorki Wiosny Edukacji oraz Asów Internetu, sprawują również honorowy patronat nad Ogólnopolskim Projektem „Jestem AS – akceptuję siebie”, są współautorkami projektowego e-booka. W swojej codziennej pracy najwięcej czasu poświęcają relacjom z uczniami oraz rozwijaniu ich umiejętności twórczych i uczniowskiej kreatywności. Każdy błąd traktują jako lekcję i okazję do rozwoju. Błąd to nie koniec – to początek i szansa na zmianę. W mediach społecznościowych znane jako @Stacja Polonistyczna.

Justyna Gajdziszewska – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Ukończyła studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, innowacyjnych i kreatywnych metod pracy z uczniem. W pracy wykorzystuje myślenie wizualne, myślenie krytyczne, ocenianie kształtujące, metodę ,,lego-logos” i narzędzia TIK. Chętnie wspomaga się drukarką 3D, robotami i goglami VR. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również praca z błędem, która zakłada, że potknięcia są naturalne dla każdego człowieka i pomagają się uczyć. Napisała o tym pracę dyplomową.
Kładzie duży nacisk na interdyscyplinarność swoich lekcji. Chętnie wprowadza innowacje pedagogiczne. Ciągle szuka nowych rozwiązań, dlatego nieustannie się szkoli. Uważa, że najtrudniejszą pracę wykonuje się, pełniąc funkcję wychowawcy klasy. Stawia na relacje w edukacji, integrację zespołu klasowego i pozytywne wzmocnienie. Od kilku lat jest opiekunką Samorządu Uczniowskiego, szkolną administratorką dziennika elektronicznego i platformy Office 365. Prowadzi stronę w serwisach Facebook i Instagram – Polonistka się znalazła, na której dzieli się swoimi pomysłami.

Julia Szopa – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki z Zielonej Góry. Autorka strony FB „Na edukacyjnej drodze„. Miłośniczka edukacji opartej na relacjach. Trenerka prowadząca szkolenia dla nauczycieli, czerpiąca z własnej praktyki. Uwielbia innowacyjne metody i współpracę. Poszukuje nowoczesnych rozwiązań. Stawia na naukę w ruchu i działaniu.

Patrycja Karykowska aka BiblioPatika – z wykształcenia nauczycielka-bibliotekarka, biblioterapeutka i dziennikarka, z powołania animatorka kulturalna, z potrzeby serca – artystka. Od 15 lat współtwórczyni Biblioteki Szkolnej „U Sowy Poczytajki”. Popularyzatorka czytelnictwa, edukacji poprzez zabawę, wieloletnia trenerka edukacji na rzecz bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz higieny cyfrowej. Dzieli się z uczniami kompetencjami w zakresie dziennikarstwa, cosplayu literackiego i historycznego, historii, herstorii, kolekcjonerstwa oraz znajomości prawa wśród najmłodszych. Wielką uwagę przykłada do holistyczności, kompleksowości i interdyscyplinarności prowadzonych działań, w codziennej pracy stawia na kreatywność i rozwój kompetencji 4K. Autorka innowacji pedagogicznej „Gotowanie przez Czytanie!”, licznych projektów edukacyjnych, różnorodnych akcji, wystaw, itp., prelegentka w czasie szkoleń dla dorosłych oraz zajęć i warsztatów dla dzieci. Laureatka Złotego BohaterONa im. Powstańców Warszawskich z 2023 roku, Finalistka Konkursu „Nauczyciel Roku 2023” organizowanego przez Redakcję „Głosu Nauczycielskiego”, „Nauczycielka na Medal 2022” w mieście Kielce w Plebiscycie Edukacyjnym Redakcji „Echa Dnia”, Wyróżniona w II edycji Nagrody im. Janusza Korczaka w 2023 roku oraz Wyróżniona w Konkursie „Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2021”. Ambasadorka Fundacji „Kosmos dla Dziewczynek”.

Marta Stępniewska aka nudny_nauczyciel – z wykształcenia filolog polski i logopeda. W pracy z dziećmi stawia na szacunek i zrozumienie. Lubi przebywać z uczniami – rozmawiać z nimi i słuchać ich, a także towarzyszyć im w rozwoju, w radościach i smutkach. Stara się być ich wsparciem. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół krytycznego myślenia, pracy metodą projektów oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole. W wolnych chwilach czyta literaturę piękną, dziecięcą i reportaże, rysuje, chodzi po górach. Współkoordynuje różne ogólnopolskie projekty, jak np. „Fredro w szkole” czy „Miłosz w szkole”.

Agnieszka Sołtysik – nauczycielka biologii i przyrody w DobraTu w Warszawie. Tworzy materiały edukacyjne, popularyzuje naukę w mediach społecznościowych jako Odczaruj_biolkę, gdzie dzieli się pomysłami na kreatywne lekcje biologii. W pracy skupia się na oddawaniu sprawczości uczniom, relacjach, nauce przez zabawę i doświadczenie. Styka naukę z codziennością uczniów. Absolwentka Szkoły Edukacji PAFW i UW, Eduliderka Fundacji Teach for Poland.

Joanna Markisz – edukatorka, twórczyni profilu na IG @sztuka_dla_dzieci, nauczycielka plastyki w przedszkolu i klasach I-IV w międzynarodowej szkole, wykładowczyni uniwersytecka (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Popularyzatorka metody TAB ( Teaching for Artistic Behaviour), propagującej twórcze podejście nie tylko na lekcjach plastyki, metody rozwijającej kreatywność, krytyczne myślenie i podejmowanie ryzyka, w których błędy są naturalnym elementem. Propagatorka filozofii Baneya Saltzberga: „Beautiful OOPS” – piękny przypadek twórczego podejścia do błędów skierowany głównie do dzieci w przedszkolu i klasach I-IV. Wielbicielka inspirującej roli przypadku. Dzieli się swoim długoletnim doświadczeniem kreatywnej edukacji artystycznej na warsztatach.

Zofia Przystup – polonistka, nauczycielka historii, wos, terapeutka pedagogiczna z trzydziestopięcioletnim stażem, nauczycielka dyplomowana, miłośniczka myślenia krytycznego i oceniania kształtującego, liderka CRS (Całościowego Rozwoju Szkoły), trenerka liderów edukacji, ambasadorka Wiosny Edukacji, trenerka kreatywności, członkini grupy Superbefrzy RP, ma kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą. Współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, innowacji pedagogicznych: „Od czytania i pisania do wychowania” oraz „OK zeszyt”, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach i kongresach, realizatorka licznych projektów edukacyjnych.
Na lekcjach bez stopni, podręczników, testów i klasówek, według programu własnego z języka polskiego „Uwolnij umysł” dla II etapu edukacyjnego. Stawia w swojej pracy na kompetencje i relacje. Opisuje swoją pracę na blogu „OKiem i piórem belferki” oraz w postach na Facebooku i Instagramie pod tą samą
nazwą.
Absolutna fanka informacji zwrotnej, refleksji uczniowskiej i samodzielności, wyboru w uczeniu się oraz oswajania błędów. W pracy z uczniami za najbardziej wartościowe uważa projekty i wyzwania.
W życiu prywatnym szczęśliwa żona, matka trojga dzieci, babcia oraz właścicielka psa i kota. Według badania FRIS jest wizjonerką indywidualistką, ale nie poprzestaje na wizji. Działa i wciela w życie ideały szkoły opartej na relacji i wzajemnym szacunku, czyli obchodzi system jak i kiedy może.
Poza szkołą rajem Zosi jest uprawianie czytania w ogrodzie.
Jako człowiek kieruje się kilku cytatami Dalajlamy:
„Podążaj za trzema rzeczami: szacunkiem dla innych ludzi, szacunkiem dla siebie
oraz odpowiedzialnością za wszystkie swoje czyny”.
„Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, by coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem.“
“Zawsze miałem taki pogląd na temat współczesnego systemu edukacji: zwracamy uwagę na rozwój mózgu, ale rozwój serdeczności bierzemy za pewnik”.

Olga Woj – neurodydaktyczka, która od lat uczy jak popełniać błędy w zgodzie ze sztuką. Trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń z efektywnych narzędzi edukacyjnych i biegłego czytania. Od lat z sukcesami wspiera Uczących w rozwoju warsztatu metodycznego. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi jako trenerka i metodyczka Akademii Nauki. Od 2020 roku dzieli się swoją wiedzą i pedagogicznym doświadczeniem tworząc Mózg na Warsztat-Edukacja dla Uczących. Autorka publikacji „Neurodziennik” oraz „Teczka Pedagoga” oraz tekstów w czasopiśmie „Głos Pedagogiczny” i „Życie Szkoły” . Finalistka Tony Buzan Book Awards 2021 dzięki innowacji pedagogicznej „Kreatywny Umysł”.

Justyna Zaryczańska – dyplomowana nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. W swojej szkole prowadzi koło gazetki szkolnej “Express Społeczniaka”. Była związana z programem Junior Media. Jest pasjonatką aktywnych metod nauczania, w tym metody projektu. Pokazuje uczniom, jak mogą wykorzystywać narzędzia TIK w ramach swojego procesu edukacyjnego. Tworzy blog „Jutro polski” skierowany do polonistów i wychowawców, na którym publikuje pomysły na ciekawe lekcje łączące elementy analogowe i digitalne. „Jutro polski” można znaleźć na Facebooku, Instagramie i na YouTube. Jest ambasadorką Genially w Polsce oraz administratorką grupy na Facebooku Genially – oficjalna, polska grupa. Jest też propagatorką Edpuzzle w Polsce oraz administratorką grupy na Facebooku Edpuzzle – Polska.
Należy do grona Superbelfrów RP. Współorganizuje coroczną akcję “Nauczyciele dla WOŚP”. Jest ambasadorką akcji “Błędy kształcą”.
Brała aktywny udział w ogólnopolskiej akcji “Zaproś mnie na swoją lekcję”. Była też częścią projektu “Lekcje w sieci” oraz prelegentką w “Maratonie Edukacyjnym – Jak uczyć online”, który był odpowiedzią na decyzję o rozpoczęciu edukacji zdalnej.
Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji i warsztatów.

Beata Chojnowska-Gąsiorek – dyplomowany nauczyciel Informatyki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdyni. Doradca metodyczny w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wykładowca akademicki w Ateneum-Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku. Autorka i realizatorka licznych szkoleń dla nauczycieli, od 2018r MIE Master Trainer. Prelegentka oraz organizatorka konferencji. Członek grupy SuperBelfrzy RP. W 2021r. i 2022r. uznaniem Szerokiego Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych wpisana na listę 100 osób, które znacząco wpłynęły na rozwój umiejętności cyfrowych w Polsce. W 2022r otrzymała nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty.Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert. Należy do globalnej grupy najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata. Uczestniczy w wielu konferencjach metodycznych jako uczestnik oraz prelegent. Została wyróżniona przez firmę Microsoft tytułem Microsoft Innovative Educator Fellow. Zdobywcami tej odznaki są eksperci MIEE, którzy wykazali się przywództwem poprzez coaching, mentoring, prezentacje na konferencjach i zapewnianie bogatego rozwoju zawodowego innym nauczycielom oraz są uważani przez innych za ekspertów w zakresie nowych technologii.Pasjonatka nowych technologii, Ambasador Wakelet, Certyfikowany Edukator Nearpod. Expert i trenener Photon Entertainment.Ambasadorka ogólnopolskiego programu współpracy szkół i nauczycieli „Wiosna edukacji”. Ambasadorka akcji „Rok Relacji”. Przynależy do ogólnopolskiej grupy „Eduzmieniaczy” oraz pomorskiej sieci współpracy „Zdolni z Pomorza”.Koordynator projektu społecznego „Lekcje w sieci” w zakresie przedmiotu Informatyka. Lider akcji społecznej „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Współtworzy na FB grupę „Zostań Ekspertem Microsoft”.

Monika Rokicka – polonistka, instruktor i reżyser teatralny, trenerka myślenia krytycznego IKM. Działa jako liderka i ambasadorka #WiosnyEdukacji. Z oświatą jest związana od 24 lat. Ma doświadczenie w uczeniu osób w różnym wieku. Pracowała w wielu nurtach edukacyjnych. Zna plusy i minusy szkół systemowych oraz alternatywnych. Bierze udział w konferencjach, projektach i akcjach edukacyjnych. prowadzi warsztaty i szkolenia. Wspiera jako mentor osoby, które chcą rozwijać się jako nauczyciele. Pisze bloga edukacyjnego, publikuje treści w mediach społecznościowych, udostępnia swoje materiały. Największą radość sprawia jej oddawanie sprawczości w ręce ludzi. Jest fanką interdyscyplinarności.

Marlena Zawistowska – pedagog szkolna oraz nauczycielka praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Prowadzi w szkole zajęcia z programu rekomendowanego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz programu profilaktycznego” Dobry Temat „. W swojej codziennej pracy w szkole dba o młodzież i ich potrzeby. Wspiera uczniów w przezwyciężaniu trudności i motywuje ich do pracy. Prowadzi spotkania dla młodzieży dotyczące motywacji, bezpieczeństwa w Internecie, uzależnień. Zaprasza uczennice do spotkań pełnych uważności i dobra, gdzie wspólnie tworzą mapy marzeń.
Organizuje spotkania dla uczniów ze specjalistami, które poszerzają ich wiedzę.
Wspiera młodzież podczas staży zagranicznych. W kwietniu będzie towarzyszyła swoim uczniom w projekcie „Z Olecka na staże”, gdzie wybiorą się na trzytygodniowy staż zawodowy do Portugalii. Interesuje się ogrodnictwem i jogą.

Karolina Rzodkiewicz z wykształcenia psycholog, pedagog specjalny, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta dzieci. Trener „Uważność w edukacji Kosmos i Kajo” oraz nauczyciel „Akademia Mindfulness dla Młodzieży”.
Pracuje jako psycholog i pedagog specjalny w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.
Prowadzi warsztaty oparte o uważność w grupach oraz indywidualnie w gabinecie. Elementy uważności wykorzystuje w szkole, terapii indywidualnej oraz warsztatach plenerowych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą neuroróżnorodną.
Zaraża dzieci i młodzież uważnością, aby pomóc im zrozumieć własne potrzeby, zniwelować stres oraz budować odporność psychiczną. Prowadzi innowacje pedagogiczne wspomagające uczniów w rozwoju kompetencji emojonalno-społecznych, poczuciu dobrostanu oraz dbania o własne potrzeby. Jest szkolnym koordynatorem projektu “Dobry Temat”- to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej. W codziennej pracy w szkole stara się dbać o relacje z uczniami, zauważać i ich mocne strony i pracować nad trudnościami. Najważniejsze jest dla niej przekazanie uczniom, że są ważni i wyjątkowi, tacy jacy są. Stara się pomoć im zrozumieć, że warto jest żyć. Wspólnie z pedagogżką szkolną prowadzą spotkania dla młodzieży na temat kryzysu emocjonalnego i możliwości wsparcia.
Aktualnie studentka studiów podyplomowych- Suicydologia: teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw organizowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Stale się dokształca i poszerza swoją wiedzę, aby lepiej wspierać dzieci i młodzież.
Współpracuje z wydawnictwami m.in. „Mamania”, „Jedność”, „Wydawnictwo Kropka” „Wydawnictwo Naukowe PWN”, opisując wartościowe publikacje. Prowadzi aktywnie stronę dzieląc się swoimi pomysłami na pracę z dziećmi i młodzieżą. Pasjonatka literatury dla dzieci, gier planszowych oraz wartościowych pomocy terapeutycznych.

Anna Jurewicz – Prowadzi Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ. Pracowała jako trener w sporcie wyczynowym, uczyła języka polskiego. Pełniła funkcję redaktor naczelnej czasopisma oświatowego „45 Minut” oraz dyrektorki Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. Nauczycielka Dramy. Współpracowała z ORE, FRDL, FIO, CEO. Uważa, że zmiany w polskiej edukacji można wprowadzić oddolnie. Dlatego wspiera liderów w rozwoju. Entuzjastka turkusowych organizacji. Prowadzi videobloga „LidErka. Pierwsza pomoc dla liderów” https://www.facebook.com/CDNRazemLepiej. Jako certyfikowany Mistrz Praktyk NLP Polskiego Instytutu NLP w Warszawie uważa, że nie ma błędów są tylko lekcje. Prowadzi autorskie kursy coachingowe oraz trenerskie. Regeneruje siły praktykując jogę i pozytywne myślenie. Mieszka na wsi.

Kasia Janiszewska
Od 20 lat związana z edukacją. Nauczyciel języka angielskiego, certyfikowany tutor i trener kompetencji miękkich. W roku 2023 zajęła II miejsce w Rudzie Śląskiej w Plebiscycie Edukacyjnym “Nauczyciel Roku klas IV-VIII”. Nie wyobraża sobie życia bez swoich ukochanych uczniów. Wydała podręcznik do nauki angielskiego małych dzieci „English with Little Ant”. Dzieli się również swoim doświadczeniem na stronach czasopism oraz pracuje jako konsultant metodyczny. W swoim nauczaniu stawia przede wszystkim na budowę relacji, indywidualne podejście do ucznia, spersonalizowanie całego procesu edukacyjnego, akceptację błędów i obopólną radość. Więcej informacji na temat Kasi na jej stronie. Prowadzi również konto na instagramie @teach_and_inspire_by_kasia. Prywatnie mama Antosi – fanki Tolkiena i golfa oraz żona Mateusza – wielbiciela fotografii i golfa 🙂 Uwielbia spędzać czas ze swoją rodziną – to ona napędza ją do działania. Kocha książki, minimalizm i… dużo się uśmiecha 🙂

Justyna Rychwalska – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego z wieloma pomysłami. Osoba nader cierpliwa, ambitna i kreatywna. Prowadzi swoje lekcje z pasją i zaangażowaniem. Uwielbia wszelkiego rodzaju gry i zabawy, czyniąc lekcje niezwykle barwne i ciekawe. Zna wiele aplikacji i stron internetowych potrzebnych do nauki. Autorka repetytorium z historii i współautorka poradnika metodycznego dla nauczycieli. Uwielbia gry terenowe oraz escape roomy przy których staje się Sherlockiem Holmesem czy prof. McGonagall. Wykorzystuje również klocki LEGO czy grę Minecraft, ponieważ kieruje się w swoim życiu zasadą nauki poprzez zabawę. Pracuje z ocenianiem kształtującym, wykorzystując przy tym elementy lekcji w ruchu, planu daltońskiego , metod Janusza Korczaka i Marii Montessori. Znana jest w mediach społecznościowych jako Herstoryczna belferka.

Danuta Sterna – matematyczka, pracowała na Politechnice Warszawskiej i w liceach warszawskich, jako nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły. Prowadziła szkolenie i wykłady dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Była stałą współpracowniczką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Od ponad 20 lat propagatorka oceniania kształtującego w Polsce. Związana w latach 2000-2024 z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka licznych publikacji i książek dla nauczycieli miedzy innymi: „Ocenianie kształtujące w praktyce”, „Uczę (się) w szkole”, „Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce”, (ta książka będzie wkrótce wznowiona), „OKmiks” i współautorką książki „Uczę w klasach młodszych” i „OK zeszyt”. Praca z błędem jest dla niej częścią oceniania kształtującego. Na ten temat Danuta Sterna napisała kilka artykułów, można je przeczytać na jej stronie oknauczanie.pl – są tam m.in. artykuły dotyczące oceniania kształtującego i inne z
dziedziny edukacji. Więcej artykułów Danuty Sterny na temat pracy z błędem można przeczytać na blogu osswiata.ceo.org.pl , który prowadziła przez wiele lat, do roku 2023. Z zamiłowania ceramiczka i rysowniczka.

Hanka Warchałowska – pedagog, tutor, coach, opiekunka dziecięcych emocji i nauczycielka uważności w przedszkolu. Na co dzień pracuję w Zerówce, gdzie oprócz liter i cyfr, uczę Dzieci, jak być tu i teraz, czy to jedząc II śniadanie, czy to słuchając książki, czy spacerując po lesie. Z roku na rok widzę, jak wiele się dzieje w życiu małych Ludzi. Czasem ZBYT wiele, nawet jak na te małe, ciągle ruszające się ciała… Od kilku lat realizuję swoją autorską metodę, towarzysząc Dzieciom w świecie tu i teraz, zaczynając we wrześniu od krótkich chwil zatrzymania, przez „zaopiekowywanie” wszystkich emocji, przez krótkie formy relaksacji i medytacji.
Prowadzę szkolenia dla rad pedagogicznych m.in. z dbania o dobrostan nauczycielski, który pomaga zapobiec wypaleniu zawodowemu. Uwielbiam się uczyć i uczyć innych.
Znajduję radość w byciu z innymi ludźmi, dzieleniu się doświadczeniami i podróżowaniu, Tym w głąb siebie, ale i po świecie! Radość daje mi czytanie kryminałów, spacery z psami i spotkania z przyjaciółmi.

Natalia Jackulak – nauczycielka biologii, chemii i technik sprawnego uczenia się w Szkole Podstawowej we Wrocławiu. Od 3 lat prowadzi stronę @naturalnie_biologia, na której dzieli się swoimi pomysłami na lekcje, a także popularyzuje naukę, motywuje do rozwoju osobistego i zachęca do czytania wartościowych książek. Twórczyni materiałów edukacyjnych oraz wieczna poszukiwaczka nowych, atrakcyjnych metod pracy. Najważniejsza jest dla niej atmosfera na lekcji oraz relacja z uczniami. Uważa, że uczeń powinien przychodzić na zajęcia z ciekawością i przyjemnością, a nie ze strachem. Na lekcjach często powtarza „nie martw się jeśli popełnisz błąd, jesteśmy tu po to, żeby się uczyć”. W jej odczuciu w tematyce popełniania błędów jest wiele do zrobienia, bo uczniowie wciąż boją się pomylić, żeby nie być ocenianym przez innych. Nieustannie więc pracuje nad tym, żeby dzieci miały świadomość, że każdy popełnia błędy, a najważniejsze to wyciągnąć z nich naukę.

Izabella Bartol – nauczycielka języka polskiego, socjoterapeutka, certyfikowana trenerka oświaty i rozwoju, wykładowczyni akademicka, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych; prelegentka na ogólnopolskich konferencjach edukacyjnych, realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów; autorka artykułów oraz kursów edukacyjnych dla wychowawców i polonistów, autorka bloga „Polski z klasą” oraz współautorka podręcznika do języka polskiego do klasy 4 „ZamieńMy słowo” wydawnictwa WSiP; współpracuje z czasopismami i portalami edukacyjnymi, tworząc artykuły i scenariusze zajęć; członkini grupy Superbelfrzy RP, laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2022.

Kinga Wysmułek-Jerzyńska (Neuro Eureko) – na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce (województwo mazowieckie). Z zawodu i zamiłowania jest nauczycielką języka polskiego. Skończyła studia z pedagogiki, polonistyki, psychologii i neuropsychologii oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (połączenie dosyć nietypowe, ale dające duże możliwości poznania drugiego człowieka), które dały jej wiedzę oraz wiele umiejętności, które wykorzystuje codziennie podczas swojej pracy. Fascynuje ją to, co dotyczy ludzkiego mózgu – szczególnie jego funkcjonowanie i takie nauczanie, które jest mu przyjazne. Stara się tak urozmaicić swoje lekcje, aby nie odstraszały nudą i rutyną, a także budować z uczniami relacje, pokazywać, że nie zawsze ma rację, a błędy zdarzają się naprawdę każdemu. Uważa, że bycie przewodnikiem, wspierającym nauczycielem czy liderem jest największym, ale i najpiękniejszym wyzwaniem dzisiejszych nauczycieli. Ambasadorka Wiosny Edukacji, współautorka e-booka „Gramatyka w kolorach tęczy” oraz e-booka do kampanii „Błędy kształcą”.

Katarzyna Włodkowska – eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, egzaminatorka OKE, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego, specjalistka do spraw edukacji medialnej, autorka lekcji dla grupy TVN Discovery, liderka projektów „Lekcje w sieci”, ” Zaproś mnie na swoją lekcję”, wykładowczyni akademicka, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych. Prelegentka na wielu ogólnopolskich konferencjach. Wyróżniona w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”, w 2018 roku znalazła się w gronie 13 najlepszych nauczycieli w Polsce, w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski. Finalistka nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Od 20 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, funkcjonujące na mocy programu autorskiego. Współpracuje z Onetem, Polonistyką, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej.

Teresa Ulanowska – Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa UAM, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej Piano w Człuchowie. Trenerka myślenia krytycznego w edukacji oraz trenerka umiejętności społecznych TUS- SST. Wspiera rodziców i nauczycieli w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz jako edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, warsztaty dotyczące budowania zespołu i umiejętności pracy w grupie oraz warsztaty rozwijające kreatywność, adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Zajmuje się rozwijaniem kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz profilaktyką. Współpracowała z portalami Natuli-Dzieci są Ważne, Akademia Rozwoju i Edukacji Majki Jeżowskiej, Fundacją EDU- klaster, Fundacją Dobra Porażka oraz z czasopismem „Trening Umiejętności Społecznych”. Prowadzi blog Kierunek- Relacja oraz profil na Facebooku pod tą samą nazwą. Entuzjastka myślenia wizualnego w edukacji. Od kilkunastu lat czynna instruktorka ZHP. Autorka projektu HAUS (Harcerska Akademia Umiejętności Społecznych) adresowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej defaworyzacją społeczną, łączącego elementy metody harcerskiej, arteterapii, terapii zajęciowej i TUS. Wierzy, że fundamentem edukacji jest relacja oparta na empatii i szacunku oraz podejście skoncentrowane na zasobach i potencjale dziecka.

Karolina Starnawska – doktor literaturoznawstwa, polonistka, adiunkta w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielka dyplomowana z dziesięcioletnim stażem „przy tablicy”, nauczycielka akademicka. Autorka książki o powieściach Marii Kruger, obecnie zajmująca się twórczością Małgorzaty Musierowicz oraz twórczością dla dzieci i młodzieży podejmującą szeroko pojętą tematykę ekologiczną i klimatyczną. Autorka bloga www.lekcjepolskiego.pl. Na Instagramie prowadzi profil @lekcje_literatury.

Katarzyna Gęstwicka – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę magisterską poświęciła interwencji kryzysowej wobec przemocy. Na podstawie wyników badań napisała i opublikowała artykuł naukowy w „Niebieskiej Linii”. Ukończyła szkolenie oraz roczny wolontariat w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała jako nauczycielka wychowania przedszkolnego. Była również lektorką języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Posiada prawie 3-letnie doświadczenie jako sekretarz sądowy w Wydziale Karnym.
Aktualnie jest wykładowczynią akademicką na uczelni wyższej Uniwersytet WSB Merito w Gdyni – wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa oraz Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Uczy „Diagnozy i profilaktyki zaburzeń zachowania” oraz „Interwencji Kryzysowej”. Ponadto pracuje jako wychowawca młodzieży w Hufcu Pracy w Gdyni. Zaocznie studiuje psychologię. W ramach wolontariatu prowadziła warsztaty z zakresu psychoedukacji w Przystani Lipowa w Gdyni. Na początku pandemii przez pierwsze dwa miesiące udzielała wsparcia online osobom doświadczającym przemocy w ramach projektu Krysi Paszko „Rumianki i bratki – naturalne kosmetyki SKLEP”. Od kilku lat hobbystycznie prowadzi bloga na Facebooku o nazwie „Psycho-edu-akcja”. Uważa, że najważniejsza jest relacja między uczniem a nauczycielem oraz osobowość nauczyciela. Śmieje się, że od lat cierpi na tsundoku – jej liczba książek stale się powiększa. Pasjonatka koncertów, kina i wielbicielka zwierząt.

Dawid Łasiński – dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkół im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Twórca postaci/marki osobistej Pana Belfra – nauczyciela z Internetów. Laureat nagród: POP Science 2022, Twórca Roku 2021, Digital Shaper 2020, finalista konkursu Nauczyciel Roku 2019 i honorowy członek LISTY100 – listy osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków. Twórca autorskich kursów i szkoleń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji oraz budowaniem marki osobistej.

Marcin Perfuński – influencer parentingowy, dziennikarz, redaktor, tata 5 córek. W sieci znany jako SuperTata, który wykorzystuje media społecznościowe do promocji zaangażowanego rodzicielstwa. Realizuje to poprzez webinary, live’y, podcasty, bloga oraz prowadzenie profili na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTube, LinkedIn, Threads oraz X. Jest zaangażowany w wielu inicjatyw: członek Rady Doradczej Rodziców NASK, kapituły konkursu Świat Przyjazny Dziecku, ambasador programu edukacyjnego Asy Internetu, juror konkursu cyfrowego dla dzieci What’s Your Story, przewodniczący rady Fundacji Rozwoju Przez Całe Życie, laureat Listy 100 – stu osób mających największy wpływ na edukację cyfrową w Polsce.

Ignacy Kowalkowski – uczeń, miłośnik nowoczesnych technologii, Leader Wakelet,
Młodzieżowy Ambasador Wakelet. Uwielbia się szkolić. Prowadzi od 2021 roku stronę na platformie Facebook oraz YouTube pn. ,,Nowoczesna Edukacja – Ignacy Kowalkowski’’, ma stronę internetową. Tworzy materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz uczniów. Prowadzi szkolenia on-line związane z narzędziami edukacyjnymi. Organizuje wywiady z popularnymi osobami, często jest też zapraszany. Przewodniczący szkoły oraz klasy. Hasztag, którym się kieruje: #doceniajnieoceniaj .

Tymoteusz Maksymilian Sobczak – 17-letni tegoroczny maturzysta. Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, parlamentarzysta Parlamentu Młodych V kadencji, poseł na XXIX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jeden z inicjatorów i radny Młodzieżowej Rady Miejskiej Nakła nad Notecią. Wielokrotny uczestnik olimpiad i konkursów. Zwycięzca XI Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, 3-krotny finalista Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego. Ceremoniarz, wolontariusz, sędzia piłkarski, pływak w klubie UKS Czwórka Nakło oraz pianista w zespole Laurentius.

INICJATORKA KAMPANII

Patrycja Michalik – polonistka ucząca również biologii. W swojej pracy stawia nacisk na relacje, budowanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz znajomość technik uczenia się. Podkreśla, że błędy są naturalnym etapem nauki. Uważa, że kluczem w edukacji jest brak monotonii, dlatego stara się łączyć język polski z innymi dziedzinami wiedzy, stosować różne narzędzia oraz metody – od myślenia wizualnego przez gamifikację, TiK aż do wykorzystania sztucznej inteligencji. Jej zdaniem dobry nauczyciel nigdy nie powinien wyjść z roli ucznia, dlatego nieustannie szuka nowoczesnych rozwiązań w edukacji i stara się doskonalić swój warsztat pracy. Laureatka Nagród BohaterONy w kategorii „Nauczyciel” w 2021 roku – otrzymała dwie statuetki: Złotego BohaterON-a i Złotego BohaterON-a Publiczności za ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!”. Honorowa członkini Komitetu Społecznego ds. Obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego „Dumni z Powstańców”. Autorka ogólnopolskich innowacji pedagogicznych „Polonistyczne zdrowostki – edukacja żywieniowa na lekcjach języka polskiego”, “Powstańcy’44 – pamiętamy!” oraz kampanii edukacyjnej “Błędy kształcą”. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. W Internecie znaleźć ją można pod nazwą „Spoko Polski” – prowadzi profil na Facebooku, Instagramie, a także publikuje filmy na YouTubie oraz TikToku. Jej bloga i autorskie pomoce dydaktyczne można znaleźć na stronie www.spokopolski.pl .

KWESTIE ORGANIZACYJNE

 • 12 lutego – rozpoczęcie przeprowadzania szkolnych kampanii i realizacji zadań.
 • Kampania trwa do końca maja – dołączyć można w każdej chwili, o ile zdąży się przeprowadzić wskazane niżej działania.

Zadaniem każdego uczestnika (nauczyciela) będzie:

 • przeprowadzenie w szkole kampanii pt. „Błędy kształcą” (w dowolnej formie), tak by dotarła do jak najszerszego grona uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • przeprowadzenie lekcji na temat traktowania błędów jako procesu edukacji,
 • opublikowanie w mediach społecznościowych fotorelacji z hasztagiem #błędykształcą .

Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie oświadcza, że bliskie są mu cele kampanii i stara się je realizować na co dzień w swojej pracy. Kampania będzie trwała do końca maja 2024 roku. Uczestnikom udostępniony zostanie formularz z pytaniami dotyczącymi przeprowadzonych działań. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawozdania nauczyciel otrzyma zaświadczenie.

Materiały dla uczestników kampanii „Błędy kształcą”

Dla uczestników przygotowano:

 • e-booka z materiałami do wykorzystania na lekcjach (link z plikiem do pobrania znajduje się TUTAJ),
 • materiały promocyjne (link TUTAJ).

Podobne posty